توسعه دهندگان دنیای چابک

تولید نرم افزارهای سفارش مشتری در حوزه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر وب.

ایمیل : 08733730520

اطلاعات تماس

تلفن : 08733730520

آدرس : سنندج، شهرک بهاران، میدان قانع، بلوار زکریای رازی، ساختمان پارک علم و فناوری کردستان، واحد 303

فرم ارتباطی