Welcome
درباره دنیای چابک سام
Digital Agency

شرکت توسعه دهندگان دنیای چابک سام از سال 1395 و با هدف تولید نرم افزارهای سفارش مشتری در حوزه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر وب (WebGIS)، اتوماسیون پروژه های عمرانی مورد نیاز شرکتهای مشاور و پیمانکار و همچنین ارائه راه حلهای نرم افزاری مرتبط با فرآیندهای مدیریت پروژه تاسیس گردید.

در حال حاضر شرکت توسعه دهندگان دنیای چابک سام در حوزه های متنوع از جمله تولید نرم افزار، مشاوره و طراحی وب فعالیت می کند.

samdevelopers
SINCE 2010

What We Do
خدمات ما

Portfolio
محصولات ما

مشتریان ما

نظرات مشتریان