کارا (سامانه جامع امور قراردادها)

آگاهی لحظه به لحظه از وضعیت هر یک از قراردادها می‌تواند مدیران را در تأمین و تخصیص بهینه‌ی منابع و تصمیم‏گیری یاری رساند. این اطلاعات می‌تواند شامل مشخصات دقیق قرارداد، منابع هزینه‌ی قرارداد، وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، اطلاعات حسن انجام کار و دیرکرد، حق‏الزحمه قرارداد، اطلاعات و اسناد حسابداری و ... باشد. کارا، نرم افزاری است برای مدیریت یکپارچه اطلاعات طرحها، پروژه ها و قراردادهای سازمان که علاوه بر مدیریت هر چه بهتر فرایند پروژه های سازمان و پوشش کامل فرایند از مرحله مطالعات و برآورد، تهیه موافقتنامه ها، اطلاعات طرحها و پروژه ها، مدیریت مناقصات، قراردادها و نظارت بر اجرای کار، امکان دسترسی به سوابق اطلاعاتی مورد نیاز را در تمامی مراحل به واحدهای سازمان می دهد. با بکارگیری این نرم افزار کاربران (کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران) قادر خواهند بود کلیه امور مربوط به امور پیمان و مناقصات از بدو تهیه اسناد مناقصه، متره، برآورد، آنالیز قیمت، تخصیص منابع، تهیه و رسیدگی صورت وضعیت وتعدیل و همچنین در بخش کنترل پروژه در تهیه برنامه زمان بندی واقعی واجرایی همسو با برآورد احجام کار را تهیه نمایند.

اطلاعات موافقتنامه ها و طرح ها،قراردادها، پروژه و زیرپروژه

• تعربف مشخصات اولیه پروژه و کد فرآیند • مدیریت اطلاعات موافقت نامه ها و طرح های مربوطه و اصلاح و گزارشات مربوطه • مدیریت اطلاعات انواع قراردادهای شرکت • فرایندهای مربوط به 25%، تمدید، تحویل موقت و قطعی، لغو و خاتمه قراردادگزارش‏گیری از مراحل و وضعیت هر قرارداد • مدیریت اسناد و مدارک هر قرارداد مانند ضمانتنامه‏ها

اسناد و برگزاری مناقصات:

• فرآیند ارجاع کار(فراخوان، کمیسیون، صورت جلسات) • تهیه و تکمیل اطلاعات قرارداد و انتخاب کارشناس • تولید و نگهداری قالب متنی مکاتبات ( پيش فراخوان ، آگهي فراخوان ، دعوتنامه، نتيجه مناقصه ) به صورت اتوماتيك و سيستمي

مدیریت ذی نفعان پروژه :

• ايجاد بانك اطلاعاتي از پيمانكاران و مشاوران حقوقي و حقيقي • مدیریت کلیه اطلاعات پیمانکاران و سوابق اجرایی آنان • پيوست فايل‌هاي مربوط به مدارك و اسناد مختلف پيمانكاران و مشاوران • تشكيل درخت سلسله مراتبي قابل نمايش از موضوعات فعاليت • هشدار پایان قرارداد‏ها و ضمانتنامه ها بر اساس تعداد روزهای باقیمانده • مدیریت لیست سیاه پيمانكاران حقوقي و حقيقي

نظارت و گردش کار قرارداد:

• درج درصدهاي پيشرفت آخرين سطح فعاليتها به دو صورت درصدي وحجم كار انجام شده • تهیه گزارشات پیشرفت کار توسط کارشناس • تهیه صورت وضعیت توسط پیمانکار و تطبیق با برآورد اولیه • بروزرسانی وضعیت قرارداد و ارائه الارم های لازم وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي پروژه‏ها بصورت موردي، طرحی و يا در سطح شهرستان • نگهداری قالبهای آماده مکاتبات با پیمانکاران مانند اخطار و برنامه زمانبندی • محاسبه صورت وضعيت و تعديل هرصورت وضعيت توسط سيستم • کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران

برآورد و فهارس بهاء:

• انجام برآورد توسط واحد مطالعات براساس فهرست بها (ریزمتره و آنالیز بها) • مدیریت رشته ها، فصول و رديف ها ( عادي ، ستاره دار ، اضافه بهاء و كسر بهاء) • فرآیند اصلاح برآورد و ارسال به واحد مناقصات • امكان درج رديف هاي اصلي با انتخاب سال و دسته بندي رشته ها و فصول بصورت پويا. • امكان درج الحاقات جديد بر اساس سال. • متره و برآورد و کمک در تهیه اسناد مناقصه • تعریف صورت جلسات و صورت وضعیت ها و انجام محاسبات تعدیل