آگاهی لحظه به لحظه از وضعیت هر یک از قراردادها میتواند مدیران را در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری یاری رساند .این اطلاعات میتواند شامل مشخصات دقیق قرارداد، منابع هزینه قرارداد، وضعیت دریافتها و پرداختها، اطلاعات حسن انجام کار و دیرکرد، حق الزحمه قرارداد، اطلاعات و اسناد حسابداری و... باشد.

کارا، نرم افزاری است برای مدیریت یکپارچه اطلاعات طرحها، پروژه ها و قراردادهای سازمان که علاوه بر مدیریت هر چه بهتر فرایند پروژه های سازمان و پوشش کامل فرایند از مرحله مطالعات و برآورد، تهیه موافقتنامه ها، اطلاعات طرحها و پروژه ها، مدیریت مناقصات، قراردادها و نظارت بر اجرای کار، امکان دسترسی به سوابق اطلاعاتی مورد نیاز را در تمامی مراحل به واحدهای سازمان می دهد.

با بکارگیری این نرم افزار کاربران (کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران) قادر خواهند بود کلیه امور مربوط به امور پیمان و مناقصات از بدو تهیه اسناد مناقصه، متره، برآورد، آنالیز قیمت، تخصیص منابع، تهیه و رسیدگی صورت وضعیت و تعدیل و همچنین در بخش کنترل پروژه در تهیه برنامه زمان بندی واقعی واجرایی همسو با برآورد احجام کار را تهیه نمایند.

تاریخ : 23 فروردین 1399

مشتری : محمد کرمی

نام شرکت : کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تگ : طراحی وب، برنامه نویسی، فتوشاپ

1. زیرسیستم منابع اعتباری (طرح و برنامه)
 • امکان تعریف مشخصات اولیه طرح ها
 • تعریف مشخصات اولیه پروژه های هر طرح(عنوان، کد پروژه، محل اجرا و ...)
 • تعریف عملیات هر پروژه و محاسبه وزن ریالی هر عملیات نسبت به کل پروژه
 • تعریف سال های مالی به همراه پروژه های مبادله شده در هرسال
 • تعریف منابع اعتباری پروژه های مبادله شده به تفکیک فصول سرمایه گذاری و منبع بودجه
 • تعریف میزان تعهد پیشرفت فیزیکی هر عملیات در سال مالی برای پروژه های مبادله شده
 • محاسبه اعتبارات هر طرح براساس تجمیع اطلاعات منابع پروژه ها
 • تفکیک منابع تخصیصی، دریافتی و عملکرد ریالی پروژه های مبادله شده
 • نگهداری اصلاحیه ها و تغییرات در نسخه های مختلف موافقتنامه
 • نگهداری اسکن اسناد موافقتنامه به صورت پیوست
 • تهیه گزارش منابع اعتباری پروژه ها به تفکیک منبع بودجه
 • تهیه گزارش پروژه های مصوب به تفکیک شهرستان
 • تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها به تفکیک شهرستان
 • تهیه گزارشات پویا از موافقتنامه ها و طرح ها
 • سفارش سازی گزارشات و تعریف قالب های چاپ
2. زیرسیستم مطالعات و برآورد اولیه
 • تعریف کد یکپارچه برای فرآیند ارجاع کار به پیمانکار (برآورد - مناقصه - قرارداد)
 • تعریف اطلاعات اولیه برآورد براساس کد فرآیند، موقعیت جغرافیایی و انتخاب فهرست های منظم
 • تعریف ریزمتره مطابق فهرست بها بدون نیاز به نرم افزارهای متره و برآورد
 • دریافت ریزمتره از نرم افزارهای مرسوم متره و برآورد
 • تعریف آیتم های غیرپایه
 • تعریف آیتم های تجهیز کارگاه
 • تعریف خلاصه برآورد به همراه ضرایب(بالاسری، منطقه ی، ...) به تفکیک فصول
 • پیوست فایل های نقشه و دیگر مستندات برآورد
 • تعریف شرایط خصوصی
 • تهیه فرم های 1 تا 4 آنالیز بها با امکان چاپ
 • فرایند اخذ امضاهای برآورد و ارجاع به مسئولان مشخص شده برای اظهار نظر و امضا الکترونیکی
 • امکان درخواست اصلاح برآورد و بازگشت به کارشناس مربوطه
 • نگهداری کلیه عملیات انجام شده بر روی فرایند(log)
 • خروجی چاپی برآورد به همراه امضاهای الکترونیکی
 • ارجاع برآورد به واحد قراردادها جهت انجام فرآیند ارجاع کار به پیمانکار
3. زیرسیستم اسناد و برگزاری مناقصات
 • انتخاب کارشناس مسئول فرآیند مناقصه توسط مدیر قراردادها
 • تعریف مناقصه براساس برآورد بدون نیاز به تکرار ورود اطلاعات
 • انجام فرآیند اخذ امضاهای صورت جلسه پیش از فراخوان به صورت الکترونیکی
 • تهیه فایل چاپی فراخوان مطابق قالب های تعریف شده
 • تعریف روزنامه های فراخوان
 • تعریف کمیسیون مناقصه و اعضای کمیسیون
 • مشخص کردن مناقصات مورد بررسی کمیسیون
 • تعریف شرکت کنندگان، مبالغ پیشنهادی و اطلاعات تضمین شرکت در مناقصه و محاسبه درصد مینوس و پلوس
 • مشخص کردن برنده اول و دوم مناقصه
 • تعریف نتایج و وضعیت مناقصه در جلسات مختلف
 • چاپ صورت جلسه با جزییات مناسب و امکان اخذ الکترونیکی امضاها
 • ارجاع برنده مناقصه به واحد قراردادها
 • داشبورد مناقصات برای نمایش آلارم های مناسب با امکان سفارشی سازی
 • گزارشات پویا از مناقصات براساس سال، وضعیت و دیگر فیلدهای تعریف شده
 • تعریف و نگهداری اطلاعات استعلام بها و شرکت کنندگان
4. زیرسیستم قراردادها
 • تعریف قرارداد براساس اطلاعات دریافتی مناقصه و برآورد به همراه تکمیل سایر مشخصات (محل های اجرا، منابع اعتباری، ضمانت نامه ها، نحوه پرداخت، نوع کلی و جزیی قرارداد، دوره تضمین، طرف قرارداد و صاحبان امضا،کارشناس و دستگاه نظارت و فهارس منضم به پیمان و ...)
 • تعریف قراردادهای موردی، خرید و ترک تشریفات بدون فرآیند
 • ابلاغ قرارداد به کارشناس و پیمانکار در داشبوردهای مربوطه
 • انجام فرآیند تحویل و تجهیز کارگاه
 • انجام فرآیند افزایش و کاهش مبلغ پیمان(25%)
 • انجام فرآیند تحویل موقت و قطعی
 • انجام فرآیند فسخ و خاتمه پیمان
 • آلارم قراردادهای نزدیک به اتمام مدت برای واحد قراردادها و کارشناسان
 • آلارم قراردادهای تاریخ گذشته و نیازمند تمدید
 • به روزرسانی وضعیت قرارداد براساس زمان و اطلاعات تکمیل شده
 • گزارشات پویا براساس کلیه فیلدهای تعریف شده و محاسبه شده از جمله وضعیت قرارداد، پیشرفت فیزیکی و ریالی
 • چاپ گزارشات با انتخاب فیلدهای مورد نیاز در سایز و ابعاد مختلف
5. زیر سیستم نظارت و دسترسی پیمانکاران
 • ورود دو مرحله ی به سامانه برای کاربران خارج از شبکه توسط SMS برای افزایش امنیت
 • داشبورد کارشناس شهرستان و استان برای نمایش قراردادهای مربوطه به همراه آلارم ها
 • داشبورد پیمانکار برای نمایش قراردادهای خود
 • تهیه گزارشات روزانه توسط پیمانکار و فرآیند تایید
 • تهیه صورت جلسه براساس ریزمتره برآورد اولیه توسط پیمانکار
 • کنترل آیتم ها صورت جلسه برای جلوگیری از تجاوز از برآورد اولیه
 • فرایند اصلاح و تایید صورت جلسه
 • نمایش احجام صورت جلسه با رنگ های متمایز(پیمانکار - سیاه، ناظر شهرستان – قرمز، ناظر استان - سبز)
 • تهیه صورت وضعیت از صورت جلسات تایید شده توسط پیمانکار
 • انجام فرآیند اخذ تایید صورت وضعیت و ارجاع به واحد ذی حسابی
 • صدور دستورکار توسط ناظر و اضافه کردن ایتم های دستور کار به برآورد
 • تهیه و تکمیل نقشه ازبیلت برای صورت جلسات توسط پیمانکار
 • انجام و ابلاغ مکاتبات و اخطاریه میان پیمانکار و ناظر
 • محاسبه پیشرفت فیزیکی براساس ریزمتره برآورد اولیه و صورت جلسات تایید شده
 • محاسبه پیشرفت ریالی براساس صورت وضعیت های تایید شده
6. زیرسیستم GIS
 • نمایش موقعیت اجرای قراردادها بر روی نقشه
 • جمع آوری اطلاعات پیشرفت فیزیکی قراردادها
 • نمایش میزان پیشرفت فیزیکی قراردادها بر روی نقشه
7. زیرسیستم بانک اطلاعات
 • ايجاد بانك اطلاعاتي از پيمانكاران و مشاوران حقوقي و حقيقي و فروشگاها
 • مدیریت کلیه اطلاعات پیمانکاران و سوابق آنان (حوزه های فعالیت، رشته و رتبه، پيوست فايل‌هاي مربوط به مدارك و اسناد مختلف)
 • لیست سیاه پيمانكاران حقوقي و حقيقي
 • دریافت استعلام آنی اطلاعات پیمانکار و مشاور از سامانه ساجار
8. مشخصات فنی سامانه
 • پیاده سازی سامانه به صورت تحت وب
 • طراحی به صورت رسپانسیو (در سایزهای مختلف نمایشگرها به درستی نمایش داده شود)
 • پشتیبانی از مرورگرهای به روز
 • نگهداری پسورد کاربران به صورت رمزنگاری شده
 • نگهداری لاگ و خطاها ی سیستم